Zpět

Osová Bitýška (soudní okres Velká Bíteš, okresní hejtmanství Velké Meziříčí)

Čtenářský a zábavní spolek Čech

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 9.11.1897 pod č. j. 40 755, změněny byly v roce 1904.
Pak ale nastal útlum a v roce 1911 byl již spolek ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Velké Meziříčí

Obsah