Zpět

Ostopovice (soudní okres Brno-okolí, okresní hejtmanství Brno)

Čtenářsko pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny na podzim roku 1895 pod č. 43 192.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Brno-okolí

Obsah