Zpět

Ostrov (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)

Katolická čtenářsko-pěvecká beseda Svatopluk

Spolek vznikl v roce 1893 aktivitou místního faráře P. Josefa Kuchty, rolníka Josefa Šamalíka, domkaře Jana Suchánka a soustružníků Jana Sedláka, Františka Sedláka a Antonína Němce.
Podle stanov z 28.9.1893 cílem ("ůčelem") spolku bylo vzdělávati členy ve vědění pro život potřebném, čtením spisů a časopisů katolických, nabo takových knih poučných a zábavných, které nečelí proti náboženství katolickému, hlavně však zjednávati zásadám víry katolické v životě veřejném i soukromém náležité platnosti, jakož i pěstováním ušlechtilého zpěvu církevního i světského členy ušlechťovati a baviti. Mezi prostředky, kterými chtěl dosahovat svých cílů, je tak zařazeno i cvičení v ušlechtilém zpěvu.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 a Spolkový katastr okresu Boskovice;
SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice 1850-1949 karton 252


Obsah