Zpět

Otrokovice (soudní okres Napajedla, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Čtenářský spolek Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1897 pod č. j. 3256.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 Spolkový katastr okresu Uhreské Hradiště

Obsah