Zpět

Bund der Deutschen Nordmährens

Stanovy byly schváleny ministerstvem vnitra 23.10.1886 pod č. j. 18 750.
Německy profilovaný spolek zaměřený na podporu hospodářství, lidové vzdělanosti a národní činnosti. V posledním bodě si kladl za úkol výzkum lidových zvyků a obyčejů, německých lidových krojů, nářečí, tanců i jiných oblastí života [německého] lidu, včetně péče o německý lidový zpěv (Pflege des deutschen Volksgesanges).
V posledním bodě si kladl za úkol výzkum lidových zvyků a obyčejů, německých lidových krojů, nářečí, tanců i jiných oblastí života [německého] lidu, včetně péče o německý lidový zpěv (Pflege des deutschen Volksgesanges).
Stanovy schválilo výnosem ministerstva vnitra 18.8.1898 pod č. j. 25 634. Hudební činnost zde byla vyjádřena jen durch Veranstaltung von Vorträgen, musikalischen und anderen künstlerischen Aufführungen u. s. w., nicméně při slavnosti svěcení praporu popického Gesangvereinu 2.7.1905 je zmíněno účinkování Schulzovy Südmährerkapelle.


Prameny a literatura:

SOkA Litomyšl fond OkÚ Moravská Třebová fasc. 1608


Obsah