Zpět

Bund der Deutschen Südmährens

Obdobě jako Bund der Deutschen Nordmährens spolek zaměřený na podporu hospodářství, lidové vzdělanosti a národní činnosti v německém duchu. Stanovy schválilo výnosem ministerstva vnitra 18.8.1898 pod č. j. 25 634. Hudební činnost zde byla vyjádřena jen durch Veranstaltung von Vorträgen, musikalischen und anderen künstlerischen Aufführungen u. s. w., nicméně při slavnosti svěcení praporu popického Gesangvereinu 2.7.1905 je zmíněno účinkování Schulzovy Südmährerkapelle.
Centrálnímu vedení podléhaly spolkové skupiny (Bundesgruppen) se sídly ve větších, zpravidla okresních městech. v Hustopečích vznikla okrsková organizace v roce 1899 členové v Hrušovanech a Vojkovicích tvořily místní skupinu hrušovansko-vojkovickou. Prvním předsedou spolkové skupiny Austria se stal notář JUDr. Karl Ludwig.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I Spolkové katastry;
SOkA Mikulov fond Spolek Austria Hustopeče


Obsah