Zpět

Deutscher Schulverein

Spolkové stanovy byly schváleny ministerstvem vnitra 17.3.1881 pod č. j. 1249.
Podle nich die erforderlichen Geldmittel werden aufgebracht:
... d/ durch Veranstaltung von Vorträgen, musikalischen Aufführungen u. s. w.
. Většinou se však jednalo o organizování, zařizování externích souborů, vlastními silami spolky vystupovaly poměrně zřídka.

Prameny:

SOkA Kroměříž fond A-8

Obsah