Odznak Německého mužského pěveckého spolku
(ZAO fond PŘMO, č. spolkového katastru 328/1 karton 979)
ZPĚT
Obsah