Spolkový odznak Štýrského pěveckého klubu d'Mürzuthaler
(ZAO fond PŘMO, č. spolkového katastru 158 karton 928)
ZPĚT Obsah