Zpět

Barvič Vilém*1.8.1841 Loštice †26.3.1892 Valašské Meziříčí

Po studiích v Novém Jičíně (maturoval v roce 1859) pokračoval na učitelském ústavu v Olomouci. Poté učil na Hukvaldech, Krásně, Valašském Meziříčí, Frenštátě pod Radhoštěm, Frýdlantě nad Ostravicí. Od roku 1886 byl zpět učitelem a k tomu ředitelem kůru ve Valašském Meziříčí po svém tchánovi Florianu Stoklasovi, stal se rovněž sbormistrem Besedy, později sbormistrem Sokola.
Je autorem řady skladeb: mše (před r. 1879), oratoria Sedm slov (1869), Regina coeli (1871), fugy pro varhany (1861), Koncertních variací pro 4ruční klavír (1885), tanečních skladeb pro loštickou kapelu (1883-1887) aj.

Prameny a literatura:

Schematismus der Schulbehörden, der Volks-, Mittelschulen und Lehrerbildungs- Anstalten in Mähren 1889
ČSHS str. 60;
Slavnostní koncert k 125. výročí mužského pěveckého sboru Beseda 19. listopadu 1987 v 19.30 hodin ve velkém sále JKZ. Valašské Meziříčí 1987 str. 4;
Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska. Valašské Meziříčí 2000 str. 144


OBSAH