Zpět

Komprda František*26.1.1852 Lysice †24.4.1903 Brno

Od roku 1880 tkalcovský dělník, kolportér časopisu Spravedlnost. V roce 1885 zakladatel Rovnosti, od roku 1888 byl jejím administrátorem. Od roku 1890 redaktor časopisu Rašple, redigoval jej do své smrti.
V letech 1890-1900 vydával Sborník, 13 sbírek příležitostných veršů, scének, kupletů a písní, z kterého čerpala většina dělnických spolků pro svá vystoupení či besedy. Od roku 1890 vydával též Sborník, do kterého shromáždil na stovku lidových, zlidovělých i umělých písní a nápěvů, které vycházely upraveny o socialistický text. První Sborníky se staly podkladem pro sborník Ohlas z roku 1893 Františka Cajthamla, vystupujícího pod pseudonymem V. L. Liberté. Je autorem mimo jiné Písně míru, vydané ve Sborníku.
Sbormistr-samouk, v 90. letech 19. století nacvičoval se sbory až o 300 zpěvácích. 1893 místopředseda, 1895-96 jednatel, 1898 člen výboru Vzdělávacího spolku dělnického Pokrok, od roku 1898 člen výboru Pěvecko-dramatického spolku Pokrok, vzniklého z výše uvedeného pěveckého odboru původního Pokroku.

Literatura:

Štědroň Bohumír, K dějinám dělnické písně. In: ČMM 70/1951 č. 1-2 str. 204-212;
Bránský, J.: Hudební slovník okresu Blansko. Boskovice 1984;


Obsah