Zpět

Nejedlý RomanZPĚT *9.4.1844 Dětenice u Libáně †25.2.1920 Mnichovo Hradiště

Po studiu na jičínské reálce pokračoval v Praze na učitelském ústavu a varhanické škole. Ve svém prvním učitelském působišti v Mnichově Hradišti založil a řídil pěvecký spolek Lubor. Po letech v klášterní škole v Bělé pod Bezdězem zůstal 30 let na chlapecké obecné škole v Litomyšli. Zde se jako ředitel kůru, varhaník, sbormistr a skladatel zasloužil o rozkvět hudebního a vůbec kulturního života ve městě. Založil také vlastní vydavatelství, kde publikoval práce své i jiných skladatelů. Velmi oblíbené bylo zejména 36 sešitů jeho sborové sbírky Vlastimil a 9 sešitů sbírky Libuše, velké popularity dosáhly jeho školy a pomůcky pro výuku různých nástrojů i zpěvu. Zejména pro spolkový život měly značný význam jeho zpěvohry Edip Král, Král Vondráček XXVII., Starý rok před porotou, čili Odsouzení starého roku, Zápas o nevěstu aneb chudobná panenka a zejména Sezení městské rady, kde na nátlak censury musel být název změněn na Sezení městské rady v Mrkvanticích. Oblibu na venkovských scénách dosáhla i jeho opera Andulka.

Obsah