Zpět

Neukomm Siegfried vonZPĚT *10.7.1778 Salzburg †3.4.1858 Paris

Skladatel, varhaník, žák Haydnů. Od roku 1809 byl v Paříži, kde se setkal s Monsignym, Grétrym, Cherubinim. V roce 1814 se jako klavírista prince de Tallyerand účastnil Vídeňského kongresu. Později strávil několik let v Rio de Janeiru, do Paříže se vrátil 1821, ale ještě se vydal na několik koncertních cest po po Evropě jako varhanní virtuos. Je autorem řady děl klasičtějšího rázu, od opery přes žalmy až k písním a úpravám děl jiných skladatelů.
  Österreichisches Musiklexikon

  Obsah