Zpět

Hynek Vojáček


ZPĚT *4.12.1825 Zlín †9.2.1916 Petrohrad

Syn kantora Kašpara Vojáčka. Od roku 1830 žil s rodiči ve Vsetíně. V letech 1838-1845 byl fundatistou starobrněnského kláštera, potom studoval filosofii ve Vídni. 1846-1848 ve službách hraběte Bethlena v Sedmihradsku, 1848-1850 zpěv ve Vsetíně, 1850-1852 v Brně, kde řídil českou část Liedertaflu. Od roku 1853 působil v Rusku (soukromý učitel hudby, fagotista carské opery, profesor hudební teorie na konzervatoři).
Největší ohlas získaly jeho mužské sbory Hlas z Blaníka a Hostýnské písně z doby před odchodem do Ruska.
Obsah