Zpět

Zapletal Vojtěch P.*8.6. 1877 Černotín †26.9. 1957 Černotín

Otec Jan Zapletal zde byl nadučitelem a též zakladatelem černotínské Cyrilské jednoty. Středoškolská studia absolvoval Vojtěch na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, kde roku 1896 maturoval s vyznamenáním. Po bohosloveckém studiu na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci byl tamtéž 5.července 1900 vysvěcen na kněze.
První štací mladého kněze byla Janová na severní Moravě. Do studených jesenických hor zavál osud nebojácného novosvěcence. Do kraje, kde příroda sice krásami hýří, ale lid příliš na růžích ustláno neměl. Mladý kněz z rozhraní Valašska, Kravařska a Hané zde velmi brzy zdomácněl. Působil v tvrdých horách blahodárně plná čtyři léta. V Janové dobu kratičkou, pak nějaký Čas v Hrazové u Osoblahy a tři léta v Německých Libinách. V této štaci zapadl také do víru veřejného života, když se sta1 předsedou tamního katolického dělnického spolku.
V roce 1904 přichází jako kaplan do Litovle, kde působil až do 23.7. 1908, v posledních letech jako katecheta dívčích měšťanských škol.
V roce 1908 je přeložen do Kroměříže jako katecheta a v této funkci vypomáhá také od r. 1910 do r. 1913 jako výpomocný katecheta na místní české reálce.
Syn z učitelské rodiny, kde hudba a zpěv byly doma, kde byla opravdová dílna lidskosti a charakteru, přišel do Hanáckých Athén, do prostředí pro jeho zájmy jak stvořeného. I když na svých bývalých působištích přes obtíže věnoval pozornost církevnímu zpěvu a činností na kůru, bylo v Kroměříži působiště mnohem širší, přístupnější a snad i vděčnější. Vstupuje do Mariánské družiny dívčí a stává se jejím ředitelem zpěvu. Není zde jediné oslavy, aby se jí nezúčastnil. Organizoval řadu slavností a akademií, řídil pěvecký sbor a i svůj velký umělecký hudební talent využíval pro zvýšení mariánské úcty. V dětské besídce organizoval obětavě 12 let pouti na sv. Kopeček, Velehrad, Hostýn a k Nětčické kapličce, dávaje přitom svým svěřencům dospělým i dětem k dispozici veškerý svůj volný čas.
V r.1913 založil u bl. Panny Marie Cyrilskou Jednotu a byl celých 24 let jejím obětavým předsedou. Jeho velký zájem o církevní zpěv a snahy pro jeho nejlepší organizaci ho vedou k budováni organizace církevního zpěvu na širší základně. Na jeho podnět byla v r .1917 založena arcidiecésní Cyrilská Jednota, jejímž byl místopředsedou. Byl u kolébky mnoha moravským Jednotám: byly to Farní cyrilské Jednoty v Konici, Fryštáku, Zábřehu , Bernarticích, Kroměříži, Tovačově, Dubu nad Moravou.
Od založení tělocvičného odboru Orel před válkou, byl po tři léta sbormistrem jeho 30členného pěveckého sboru a za jeho vedení se stal umělecky známým tělesem téměř na celé Moravě. Jeho zájem pro hudbu a zpěv ho zavedl v r.1915 do Třetího řádu sv. Františka, kde v oboru pěveckém a hudebním pracoval se vší intenzitou až do r. 1931. I křesťansko-sociální spolek, před válkou známé dělnické a živnostenské středisko, nachází v něm velmi pilného a svědomitého spolupracovníka, hlavně ve známém orchestru.
Jeho láska a zájem k církevnímu zpěvu byla zde tak veliká, že upravil a komponoval řadu náboženských zpěvů. Skvostem jsou jeho dvě mše pro soprán a alt, z nichž jednu věnoval Mariánským družinám, druhou své vlastní svěřenkyni, Mariánské družině kroměřížské. Vedle toho je jeho dílem také několik písní mariánských a několik "Chvalte ústa".
Jako dlouholetý člen výboru kulturní organizace Místního odboru Matice cyrilometodějské byl zvolen jejím předsedou a v této funkci setrvává až do konce r. 1936.
Vděčnosti zasluhuje i jeho charitativní činnost. Nejen že řadu let vypomáhal ve zdejším sirotčinci, ale spolupracoval zde i při různých besídkách. Obětavě se dává také do služeb známého dobročinného spolku "Dobromil", kde byl 27 let členem výboru a 17 let jeho obětavým jednatelem. Tato korporace vděčně zhodnotila jeho velké zásluhy jmenováním čestným členem.
Po velmi plodné práci trávil svůj zasloužený odpočinek v rodné obci Černotíně. Za svou celoživotní práci byl papežem Piem XII. jmenován čestným papežským komořím 7.dubna 1944. Zemřel 26.září 1957 v Černotíně, kde je pochován v kněžském hrobě.
Msgre. Vojtěch Zapletal, katecheta, arcibiskupský rada, virtuos na varhany je jediným knězem - rodákem ze všech 4 původních farností, který tento čestný titul obdržel.
Na listině ze 7.dubna 1944, kterou papež Pius XII. udělil Vojtěchu Zapletalovi čestný titul papežského komořího, je podepsán zastupující sekretář G. Baptista Montini – pozdější papež Pavel VI.

Tomáš Král, hustopečský učitel

Obsah