Zpět

Palkovice (soudní okres Místek, okresní hejtmanství Místek)

Čtenářsko-pěveck spolek Lidumil

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.12.1870 pod č. j. 22 471.
Činnost spolku přerušila až světová válka a po ní už nebyla obnovena. K výmazu ze spolkového katastru došlo v roce 1921.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek

Obsah