Zpět

Pasohlávky (něm. Weißstätten, soudní okres Pohořelice, okresní hejtmanství 1868-1902 Hustopeče, 1902-1949 Mikulov)

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v létě roku 1897 pod č. j. 34 770.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 g Spolkový katastr okresu Mikulov

Obsah