Zpět

Pavlov (soudní okres Velké Meziříčí, okresní hejtmanství Velké Meziříčí)

Čtenářsko-pěvecký spolek Pokrok

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 9.4.1886 pod č. j. 9832.
Počátkem 20. století činnost spolku ochabovala, ze spolkového katastru byl vymazán ještě před světovou válkou.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Velké Meziříčí

Obsah