Zpět

Pavlovičky (něm. Pawlowitz, soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc, dnes MČ Olomouce)

Beseda Svatopluk

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 14.3.1884 pod č. j. 6457, změněny v roce 1907.
Krátce poté činnost spolku ustala, k výmazu ze spolkového katastru došlo v roce 1914.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah