Zpět

Pěnčín (soudní okres Konice, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Lumír

Spolek vznikl v roce 1894 (stanovy schválilo místodržitelství toho roku pod č.j. 17 035) na místě staršího stejnojmenného spolku, existujícího již od roku 1870 (spolkové stanovy z 30.10.1870 byly místodržitelstvím schváleny 9.12.1870 pod č. j. 21 416) a počátkem 90. let zaniklého..

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;
MZA Brno fond B 14 fasc. 128


Obsah