Zpět

Perná (něm. Bergen, soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Männergesang- ind Musikverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 16.11.1897 pod č. j. 41 148.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 g Spolkový katastr okresu Mikulov

Obsah