Zpět

Perná (soudní okres Valašské Meziříčí, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí, dnes m.č. Lešné)

Valašská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.8.1907 pod č. j. 46 484, změněny byly v roce 1910.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí

Obsah