Zpět

Petrov nad Desnou (něm. Petersdorf, soudní okres Víznberk, okresní hejtmanství Šumperk)

Gesangverein Frohsinn

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 17.10.1912 pod č. j. 80 240.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šumperk

Obsah