Zpět

Petrovice   (soudní okres Moravský Krumlov, okresní hejtmanství Moravský Krumlov)

Farní cyrilská jednota

Již v roce 1886 konal přípravy k založení FCJ farář P. Antonín Bártek, sbor existoval bez stanov.
Stanovy FCJ byly místodržitelstvím schváleny 19.1.1894 č.j. 413, změněny rok poté..
Předseda 1894-99- farář P. František Mikan, jednatel+pokladník 1894 učitel Jan Kothbauer (v září byl přeložen do Vémyslic), 1894-99- učitel František Josef Brychta, sbormistr 1894-98 řídící učitel Jan Východský, 1898-99- Jan Kothbauer, na varhany hrál 1898-99- řídící učitel Jan Povolný. 40členný sbor tvořili zpěváci i z Petrovic, Lesonic a Dobelic. 23.10.1898 slavnost svěcení praporu.
Po světové válce spolek neobnovil činnost, byl v roce 1921 rozpuštěn a ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437n Spolkový katastr okresu Moravský Krumlov;
Cyril


Obsah