Zpět

Petřvald (něm. Groß Peterswald, soudní okres Příbor, okresní hejtmanství NOvý Jičín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Lubina

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 11.10.1903 pod č. j. 49 342.
Existence spolku nedosáhla ani prvního desetiletí, ze spolkového katastru byl vymazán v létě roku 1913.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;

Obsah