Zpět

Písečné (něm. Piesling, soudní okres Jemnice, okresní hejtmanství Moravské Budějovice)

Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 27.2.1908 pod č. j. 10 880.
Není jisté, jestli vůbec došlo ke skutečnému zahájení činnosti, neboť k výmazu ze spolkového katastru došlo již v létě roku 1910.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 l Spolkový katastr okresu Moravské Budějovice

Obsah