Zpět

Písečné (něm. Pisetschny, soudní okres Bystřice nad Pernštejnem, okresní hejtmanství Nové Město)

Čtenářská beseda Svatopluk Čech

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1896 pod č. j. 10 703.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 o Spolkový katastr okresu Nové Město

Obsah