Zpět

Pitín (soudní okres Uherský Brod, okresní hejtmanství Uherský Brod)

Čtenářský spolek Beseda

Spolek vznikl počátkem 70. let 19. století, dobrovolně se rozešel na jaře roku 1878.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Uherský Brod

Obsah