Zpět

Pivín (soudní okres Kojetín, okresní hejtmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 19.12.1878 pod č. j. 21 610.
Spolek se rozešel ještě před začátkem světové války.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah