Zpět

Pňovice (něm. Kniebitz, soudní okres Uničov, okresní hejtmanství Litovel)

Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 20.3.1900 pod č. j. 8711/1900.
Za deset let byl již spolek ve spolkovém katastru vymazán

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah