Zpět

Spolky v Podivíně (něm. Kostel, soudní okres Břeclav, okresní hejtmanství 1850-1855 Hustopeče,
1855-1868 Břeclav, 1868-1949 Hodonín)

Cyrilo-mětodějský zpěvácký spolek
Čtenářsko-pěvecký spolek Praha


Obsah