Zpět

Podolí (něm. Kritschen, soudní okres Brno - okolí, okresní hejtmanství Brno)

Všeobecně vzdělávací spolek Budoucnost

Spolek vznikl v roce 1894 a hudební složku jeho činnosti představovaly zábavy a výlety s hudebním programem. Prvním předsedou byl zvolen František Horálek, v roce 1896 Jan Vlček.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Brno-okolí;
SOkA Rajhrad fond Okresní úřad Brno-venkov 1855-1945, karton 507, i. č. 723


Obsah