Zpět

Podomí (něm. Poidom, soudní okres Vyškov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko pěvecký spolek Palacký

Spolkové stanovy potvrdilo místodržitelství 2.8.1898 pod č. j. 29 298.
Přestože byl spolek pro nečinnost ze spolkového katastru v létě 1909 vymazán, dochovaly se zprávy o kulturních aktivitách ještě po světové válce.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Vyškovské noviny


Obsah