Zpět

Police (něm. Pullitz, soudní okres Jemnice, okresní hejtmanství Moravské Budějovice)

Čtenářská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 24.3.1905 pod č. j. 11 400. Po válce spolek činnost neobnovil a ze spolkového katastru byl v roce 1923 vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437 l Spolkový katastr okresu Moravské Budějovice

Obsah