Zpět

Poličná (soudní okres Valašské Meziříčí, okresní hejtmanství Valašské Meziříčí, dnes m.č. Valašského Meziříčí)

Valašská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 31.3.1906 pod č. j. 16 248
Po světové válce spolek činnost neobnovil, členové se v roce 1923 dobrovolně rozešli.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Valašské Meziříčí

Obsah