Zpět

Popice soudní okres Hustopeče, okresní hejtmanství Hustopeče

Gesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 25.1.1900 pod č. j. 1230.
V době slavnosti svěcení praporu (2.7.1905) byl předsedou spolku Josef Wild, jednatelem Ignác Grund, sbormistrem Johann Miksch. Čestným sbormistrem byl zvolen Hilarius Schönauer.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
SOkA Mikulov fond Spolek Austria Hustopeče


Obsah