Zpět

Potštát (něm. Bodenstadt, soudní okres Hranice, okresní hejtmanství Hranice)


Männergesangverein

Spolkové stanovy byly brněnským místodržitelstvím schváleny 30.10.1887 pod č. j. 29 548.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 g, Spolkový katastr okres Hranice

Obsah