Zpět

Povel (něm. Powel, soudní okres Olomouc, okresní hejtmanství Olomouc, dnes MČ Olomouce)

Damen- und Männergesangverein Koschat

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 3.6.1901 pod č. j. 23 530

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Olomouc

Obsah