Zpět

Pozďatín (soudní okres Náměšť, okresní hejtmanství Třebíč)

Čtenářsko pěvecký spolek Národní beseda

Stanovy schváleny 16.1.1900 pod č. j. 517, rozpuštěn byl ke dni 6.5.1921 výnesem zemské politické správy č.j. 42519/VIIII/1921.
Předsedou při první valné hromadě 18.2.1900 zvolen Rudolf Rybníček (1905 Josef Dvořák, 1913 opět Rudolf Rybníček), místopředsedou František Vošmera, (1903-1914- Jindřich Hort), jednatelem učitel Josef Všetečka (1903- František Vošmera, 1905 Martin Smejkal, 1913 opět František Vošmera), pokladníkem Josef Dvořák, knihovníkem Prokop Hort, revizory účtů Josef Blažek a Albert Cabejšek.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437o Spolkový katastr okresu Nové Město;
MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Třebíč;
SOkA Třebíč fond OkÚ Třebíč 1850-1948 sign. N-1904 karton 457


Obsah