Zpět

Pozořice (soudní okres Slavkov hejtmanství Vyškov)

Beseda Kosmák

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 8.6.1886 pod č. j. 15 326.
Počátkem 20. století činnost ustala a spolek byl z katastru v roce 1912 vymazán. Nemůžeme vyloučit přechod členů Kosmáka do Místního odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, ustaveného v Pozořicích v roce 1889.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah