Zpět

Prace (soudní okres Slavkov, okresní hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Rostislav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny v roce 1891 pod č. j. 15 881.
Po světové válce spolek neobnovil činnost a v roce 1924 zanikl.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah