Zpět

Předmostí u Přerova (soudní okres Přerov, okresní hetmanství Přerov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Hlahol

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 5.3.1888 pod č. j. 6186.
Ještě před koncem století nadšení pro spolkovou činnost ochablo a členové se dohodli na dobrovolném rozchodu. Ze spolkového katastru byl výmaz proveden v roce 1901 (výnosem místodržitelství č. j. 32 275).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 438 Spolkový katastr okresu Přerov

Obsah