Zpět

Přemyslovice (soudní okres Konice, okresní hejtmanství Litovel)

Čtenářsko-pěvecký spolek Přemysl

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 24.10.1869 respektive 22.2.1870 pod č. j. 7881.

Prameny:

MZA Brno fond N¨B 40/I kn. 437f Spolkový katastr okresu Litovel;

Obsah