Zpět

Přibice (něm. Pribitz, soudní okres Židlochovice, okresní hejtmanství 1850-1855, 1868-1938 Hustopeče, 1855-1868 Židlochovice)

Farní cyrilská jednota

Počátkem roku 1885 nadučitel František Dračka žádal do Prahy o stanovy obecné CJ. Na jejich základě vypracoval stanovy pro přibickou farnost. Ty byly místodržitelstvím schváleny 11.6.1885 pod č. j. 15 405. Otázkou ovšem zůstává, nakolik spolek zahájil činnost, neboť nadučitel Dračka v roce 1887 odešel do Říčan a spolek se rozešel. Již v létě 1887 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 436h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
Kratochvíl Augustin, VM okr. Ivančice, Brno 1904, str. 320;
Cyril


Obsah