Zpět

Přibyslavice (soudní okres Třebíč, okresní hejtmanství Třebíč)

Čtenářská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 12.11.1913 pod č. j. 86485.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Třebíč

Obsah