Zpět

Spolky v Přívoze (něm. Oderfurt, soudní okres Moravská Ostrava, okresní hejtmanství Místek, od roku 1894 Moravská Ostrava, dnes MČ Ostravy)


Arbeiter Bildungsverein (1889)
Deutscher Gesangverein Prziwos (1899)
Arbeiter Gesangverein Wiederhall (1905)
Katolický lidový spolek v Přívoze (1908)
Tamburašský sbor (1908)
Pěvecký spolek Křížkovský (1909)
Spolek divadelních ochotníků v Přívoze (1910)


Obsah