Zpět

Protivanov (soudní okres Boskovice, okresní hejtmanství Boskovice)


Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu

Již v roce 1871 zde existoval pěvecký sbor, jehož předsedou byl Jan S. Ondroušek, členovy výboru Eduard Zapletal, Jan H. Pospíšil. Byly konány pokusy o zřízení Farní cyrilské jednoty, ale k faktickému ustanovení nedošlo.
Až v roce 1906 zde vznikl odbor Národní jednoty (stanovy byly schváleny 7.11.1906 pod č. j. 58 890).

Prameny a literatura:

SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice karton 247;
                                                                Spolkový katastr 1898-1922;
Cyril


Obsah