Zpět

Pustiměř (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Slavia

Spolek vznikl v roce 1869, spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 23.12.1869 pod č. j. 20 743.
Po zániku počátkem roku 1891 byl obnoven a v květnu 1893 zde byla provedena opereta Sezení městské rady od Romana Nejedlého, představení řídil nadučitel Karel Růžička.


Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
Vyškovské noviny 1893/10 z 19.5.1893
Obsah