Zpět

Snad nejčastěji se v historiii Žerotína objevovala na programech Smetanova opera Prodaná nevěsta: po představeních 3. a 4.12.1892 bylo pro velký zájem rozhodnuto pokračovat ještě 18.12.1892 a 8.1.1893; k dalším provedením došlo mimo jiné 29.9.1895, 6. a 7.5.1899 (do té doby 16 repríz); za světové války pomohla tato opera spolku v ekonomicky nejtíživějších časech reprízami 6. a 7.3., 23. a 24.10.1915 a 17.3.1917.
Další Smetanova opera Hubička byla uvedena 2. a 3.5.1894, 12. a 13.3.1898 a 14.4.1907, Dalibor 15. a 16.11.1902, asi 11.-15.5.1904, 19. a 20.10.1912, asi 2.5.1915; 7. a 8.12.1918 byl Dalibor slavnostně proveden v městském divadle, do té doby baště kultury německé.
Válečná představení opery Dvě vdovy 13. a 14.11.1915 předcházely problémy, potíže ze všech stran, přesto akce skončila ziskem.
13. a 14.1., 5. a 6.10.1912 provedl Žerotín Dvořákovu operu Tvrdé palice, 9.12.1917 operu Šelma sedlák, 7. a 8.3., v květnu 1908 Blodkovu operu V studni, 4. a 5.10.1913 Straussovu operetu Netopýr, 17. a 18.1.1917 operetu Orfeus v podsvětí, v listopadu 1917 Ples v opeře.
Mimo již zmíněné nastudoval Žerotín k příležitosti otevření Národního domu v Olomouci a 21. a 22.4.1888 provedl Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila, v roce 1891 Lisztovo oratorium Svatá Alžběta, 2. a 3.3.1895 za pomoci členů Dělnického spolku oratorium Josefa Haydna Stvoření (Die Schöpfung), 15. a 16.4.1899 Perosiho oratorium Vzkříšení Lazarovo, 17.3.1907 oratorium Franze Liszta Kristus.
V souvislosti s návštěvou pražského Hlaholu zařadil Žerotín do svého repertoáru Dvořákovu Mši D-dur (premiéra 10.6.1889),9. a 10.4.1904 byla na programu Beethovenova Missa solemnis, 18.3. a 8.4.1906 Mozartovo Rekviem, 12.5.1912 Ein Deutsches Requiem Johannesa Brahmse.
Dvořákovo Stabat Mater uvedl Žerotín poprvé 26. a 27.4.1884 v přítomnosti samotného skladatele a jeho manželky; 9.4.1911 účinkovala jeho dcera Magda.
Obsah