Zpět

Velké Pavlovice 1893

24.11.1889 měla hudebně -deklamatorní zábava následující program:

1.  B. Smetana: Proč bychom se netěšili
2.  muž. sbor Opuštěný
3.  deklamace Kdyby
4.  pěvecké dueto + harmonium Nedůvěra
5.  deklamace Pí Rozmarná
6.  sbor Honza
7.  deklamace První milovník a první milovnice
8 . sbor Vím já potůčku hlásky tvé
9.  píseň s harmoniem Sázela má milá mou fialinku
10. deklamace Blbý Vaněk


5.2.1893 pořádal spolek pěvecko- deklamatorní zábavu s programem:

1.  Novotný: sbor Krásný hled jest na ten Boží svět
2.  Crha: deklamace Vyzvání
3.  komický výstup Hypnotiseur a Vornát
4.  P. Křížkovský: sbor Odpadlý od srdca
5.  deklamace Nic víc
6.  nár. píseň pro smíšený sbor Dárek z lásky
7.  deklamace Babička
8.  mazurka pro smíšený sbor Modré a černé oči
9.  deklamace Vdávat či nevdávat
10. E. Just: komický výstup Isák na vojně

Zpět

Obsah